Yerel Yönetimler Derneği, Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetlerinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve kamu yararını esas alan bir sivil toplum kuruluşudur.