YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ
Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi, belediyeler ve belediye şirketlerini ilgilendiren önemli mevzuat değişiklikleri ile yüksek yargı kararlarının takip edilerek özetlendiği ve kurumsal abonelerine sunulduğu; bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek içtihat dergisidir.

Dergi içeriği, 5846 sayılı Kanun çerçevesinde Sayıştay denetçileri, bakanlık müfettiş ve bürokratları ile akademisyenlerden alınan eser ve çalışmaların derlenmesi sureti ile hazırlanmaktadır.

Dergiye abone olan belediyeler ve belediye şirketleri, dergi aboneliğine ilave olarak konularına göre tasnif edilmiş yargı kararlarının, yetkili merci görüşlerinin ve kurul kararlarının bulunduğu dergi arşiv otomasyon sistemini kullanarak ihtiyaç duydukları konular hakkında ücretsiz arama yapabilmektedirler.

Abonelik ve bilgi talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.