Yerel Yönetİmler İÇTİHAT DERGİSİ

İÇTİHAT Ve Mevzuata Açılan Kapınız

Belediyeler, il özel idareleri ve birlikleri ile yerel yönetimler iştiraklerine ilişkin içtihadın ve mevzuatın, ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir. Ankara Adliyesi Yayın No: 7260

(Kamu Yararına Hizmeti Temel Esas Alır.)

Yerel Yönetimler Derneği Yayınıdır.

ISSN: 2717-8803

Copyright 2021 Aksoy Yazılım