Yerel Yönetimler

İÇTİHAT Dergisi

İçtihat ve Mevzuata açılan Kapınız

Güncel İçtihat
Sayılarımız

Dergimiz

Belediyeler, il özel idareleri ve birlikleri ile yerel yönetimler iştiraklerine ilişkin içtihadın ve mevzuatın, ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir.

Dergimiz Yerel Yönetimler Derneği Yayınıdır ve Kamu Yararına Hizmeti Temel Esas Alır.

Ankara Adliyesi Yayın No: 7260

ISSN: 2717-8803

Önemli Linkler