HAKKIMIZDA

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi ,Yerel Yönetimler Derneği , Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetlerinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve kamu yararını esas alan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, yayına hazırladığı İçtihat Dergisi aracılığı ile yukarıda yer verilen misyonu gerçekleştirmek üzere; yerel yönetimlerde içtihat birliğinin sağlanması; yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının önlenmesi ve hemşehri hukuku çerçevesinde daha şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunulması hedeflerine hizmeti amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ

Yerel Yönetimler İçtihat Degisi

Dergimiz; belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve bütçe içi işletmeler ile ortak oldukları şirketlere ilişkin mevzuat değişikliklerinin takip edildiği, yargı kararlarının, genelgelerin, görüşlerin, kurul kararlarının ve diğer içtihat ve mevzuatın konularına, ilgili mercisine ve türüne göre üçlü ayrıma tabi tutulduğu, alanında ilk ve tek yerel yönetimler içtihat dergisidir.