HAKKIMIZDA

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi ,Yerel Yönetimler Derneği , Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetlerinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında araştırma, anket, eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve kamu yararını esas alan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, yayına hazırladığı İçtihat Dergisi aracılığı ile yukarıda yer verilen misyonu gerçekleştirmek üzere; yerel yönetimlerde içtihat birliğinin sağlanması; yöneticilerin, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının önlenmesi ve hemşehri hukuku çerçevesinde daha şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunulması hedeflerine hizmeti amaçlamaktadır.

Copyright 2021 Aksoy Yazılım