MİSYONUMUZ

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi

Dergimiz; belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve bütçe içi işletmeler ile ortak oldukları şirketlere ilişkin mevzuat değişikliklerinin takip edildiği, yargı kararlarının, genelgelerin, görüşlerin, kurul kararlarının ve diğer içtihat ve mevzuatın konularına, ilgili mercisine ve türüne göre üçlü ayrıma tabi tutulduğu, alanında ilk ve tek yerel yönetimler içtihat dergisidir.

Copyright 2021 Aksoy Yazılım